Main Asus P5G41T-MLX nguon CPU la 8V !

thanh ngo

Active member
2/9/18
12
1
28
Main Asus P5G41T-MLX nguon CPU la 8V, da thao fet trên nguồn cpu, ic cpu, mà nguồn vẫn thông vào cuộn dây cpu 2V, ai gặp cho ít kinh nghiệm
 

Facebook Comment