h81m-e_dp boardview (xin file)

4/9/17
35
6
8
33
Credits
0
#1
Như tiêu đề, nhờ admin và numb diễn đàn giúp. E đang cần file board view của main H81 Asus này.
Tên main: H81M-E_DP rev:1.01
E có link nhờ a e có thể tải giúp sau!
ASUS H81M-E DP
Chúc a e 4rum ngày càng phát triển..!
 
Thích: aminhtri

Facebook Comment